Reklamasjonsskjema

KUNDEINFORMASJON
VAREINFORMASJON
ÅRSAK TIL REKLAMASJON
KJØRETØYINFORMASJON
ARBEIDSKOSTNADER
PS! Dersom det søkes dekning av arbeidskostnader skal kopi av verkstedsfaktura for førstegangs-montering vedlegges.