ERKLÆRING OM PERSONVERN OG SIKKERHET

VELKOMMEN TIL NDS GROUP AS

NDS Group AS I Industriveien 26 I
1481 Hagan I P.B. 44 I 1483 Hagan I
Tlf.: (+47) 67 06 60 00

Generelt om behandling av personlig informasjon
Behandling av personopplysninger i Norge er regulert i personopplysningsloven, samt i en rekke andre lovverk som markedsføringsloven og regnskapsloven. Samlet utgjør dette retningslinjer for hvordan informasjon om personer (PII) skal behandles. Datatilsynet er både tilsyn og ombud på området.,


Ansvar for databehandling i NDS Group
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder i NDS Group As. NDS Group As har også utnevnt et personvernombud som har som oppgave i å sikre at NDS Group følger personopplysningsloven, samt å være en ressursperson både for de vi behandler data om, for virksomheten og for Datatilsynet,

Kontakt vårt personvernombud:
Ketil Fjell, ketil.fjell@nds-group.no, mobil 98 23 88 03

NDS eies av AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) www.aureliusinvest.de, men opererer som et frittstående selskap og deler ikke personopplysninger med disse.

Hva bruker vi personopplysninger til
Vi bruker våre opplysninger om deg til å administrere leveranser, bestillinger og andre sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Kurs og seminarer
Vi registrerer navn, telefon, epostadresse, sted for arbeidsplass eventuelt betalingsadresse for deltagere på kurs og seminarer.
Vi lagrer disse opplysningene om deg i 5 år etter avsluttet kurs, eller til du ber om at opplysningene slettes. Årsaken til dette er blant annet i forbindelse med ønske om utstedelse av kompetansebevis etter endt kurs. Vi bruker navn, epost og mobil for å identifisere deltagelsen din. Leveres kurs av andre leverandører vil du få oppgitt de gjeldende reglene ved registrering eller på forespørsel

Deltagelse på virtuelle kurs og webinarer
Gjennom de siste årene har gjennomføringen av virtuelle kurs og webinar økt i omfang. Vi benytter utelukkende Microsoft Teams som plattform for slike gjennomføringer. Det kan gjøres opptak, og man vil da bli opplyst om det i forkant av kurset/webinar. Komplette opptak er kun til internt bruk og benyttes i kvalitetsøyemed. Deler av opptaket kan bli benyttet til markedsføring og andre digitale tjenester.

Besøk på hjemmesidene våre
Når du besøker hjemmesidene våre vil IP-adressen du kontakter oss fra, sidene du besøker og hvor lenge du ser på dem bli registrert.

Tilgang til våre digitale tjenester
Egen innlogging er nødvendig for å få tilgang til enkelte områder på våre nettsider. Det er ditt valg om du vil legge inn denne informasjonen. Noe informasjon er nødvendig for å kunne utføre handlinger som for eksempel kjøp av varer. Du kan identifisere hva som er nødvendig å fylle inn der hvor det står angitt at feltet er obligatorisk. All informasjon som det spørres etter, som ikke er angitt som obligatorisk, er frivillig informasjon.

Bruk av Cookies og pikseltagger
Nettsidene våre bruker cookies (eller informasjonskapsler) og pikseltagger for å innhente informasjon om.
• Cookies er små filer som lagres av nettleseren du benytter. Det som lagres i en slik cookie varierer, men normalt sett er det informasjon som kan benyttes til å lagre/huske brukerinnstillinger og/eller at du har besøkt nettstedet vårt tidligere.
• Pikseltagger er script som kjøres når man besøker en nettside eller åpner en epost. Da vil en tredjepart laste ned en informasjonskapsel til nettleseren din eller registrere at du har åpnet e-posten.


Tredjepartscookies
Hvis man inkluderer innhold i nettsider som kommer fra andre nettsteder, slik som reklamebannere eller verktøy for å spore hva du ser på sidene våre, vil disse også kunne lagre cookies på maskinen din. Disse cookiene kalles Tredjepartscookies og benyttes hovedsakelig til innsamling av statistikk.
Hvordan reservere deg mot Cookies
Du kan reservere deg mot cookies ved å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. I listen under har vi samlet instruksjoner til de vanligste nettleserne.
• Chrome
• Firefox
• Safari
• Safari på mobile enheter
• Opera
• Internet Explorer


Statistikk
Vi benytter et verktøy som heter Lime CRM til å spore hvem som leser hva i nyhetsbrevene våre som sendes ut på epost. Hvis du klikker på en lenke i en tilsendt epost vil du bli sendt videre til nettsidene våre som sporer hvilke sider du besøker. Hvis du velger å kjøpe noe fra oss kan dette potensielt spores tilbake til den opprinnelige epostutsendelsen.
Vi bruker også et verktøy som heter Google Analytics, og som besøker på våre nettsider er du anonymisert. Google Analytics benyttes for å forbedre brukeropplevelsen av vårt nettsted og tilby tilpasset innhold der det er aktuelt.

Tilgang til informasjon
For å sikre at behandlingen av din PII foregår på en sikker måte, er det kun godkjente personer hos oss som har tilgang til dette. Tilgangen til informasjonen er sikret med personlige brukernavn og passord, og alle ansatte gjennomgår jevnlig opplæring i sikkerhet og personvern.

Vi gjennomfører tiltak for teknisk- og organisatorisk sikkerhet for å beskytte informasjon som er samlet inn fra deg og benyttet av oss. Vi beskytter oss mot tukling, tap, ødeleggelse av data og tilgang til data for uautoriserte eller uautorisert formidling.

Deling av informasjon med tredjeparter
Vi deler ikke opplysningene om deg med tredjeparter. Unntaket er underleverandører som bidrar til å levere tjenester til deg. Dette er regulert gjennom egne avtaler med underleverandørene. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om dette.

Innsyn, sletting og endring av personlig informasjon
Dersom opplysningene våre om deg er ufullstendige eller feil kan du be oss om å oppdatere dette. Du kan også be om å få data slettet, samt få innsyn i hva vi har lagret om deg.
Ta også kontakt med oss om du har spørsmål eller vil vite mer om hvordan vi behandler personopplysninger.

Reservasjon
Vi vil gjerne bruke din personlige informasjon til å gi deg informasjon om våre produkter og ta kontakt med deg når det er nødvendig. Det er frivillig om du vil at vi skal ha denne muligheten. Hvis du ikke ønsker å gi ditt samtykke til dette, kan du gi oss beskjed, når som helst, slik at vi kan blokkere og/eller slette disse opplysningene som muliggjør kontakt. Du kan melde deg av nyhetsbrev via link som følger alle elektroniske brev eller sende e-post eller brev til DPO i NDS.

Endringer i personvernerklæringen
Dette dokumentet vil være gjenstand for en årlig gjennomgang, men innholdet kan til enhver tid endre seg for å gjenspeile regulatoriske eller andre relevante krav.