Karriere

Opplæring som nyansatt
Som nyansatt i NDS Group AS vil du få individuell opplæring lokalt og tett oppfølgning.

Vi tar vare på våre ansatte

Vi vil ta godt vare på deg, og trygger deg og din familie med gode personal- og forsikringsordninger. Helsen til våre ansatte har høy prioritet og er grunnlaget for et vellykket liv og arbeid. Forebygging av farer og ulykker er et viktig element i dette arbeidet.

Utviklingsmuligheter
Vi ønsker at du som ansatt skal kunne vokse og utvikle deg hos oss. Vi har mange eksempler på at ansatte som kan og vil utvikle seg, har fått nye muligheter internt i selskapet.