ETISKE RETNINGSLINJER - CODE OF CONDUCT

 

 

Innledning

Vårt selskaps anseelse har vært høy i alle årene siden vi ble etablert i 1963.

Våre kunder, leverandører og forretningspartnere gir oss sin tillit basert på et pålitelig partnerskap utviklet gjennom mange år og styrken til en uavhengig virksomhet i dynamisk utvikling som alltid forsøker å bli bedre.

 

Misjon

Vår misjon er å bygge en lønnsom, bærekraftig og innovativ virksomhet for å være klar for fremtiden.

 

Visjon

Vår kjerne visjon er at «Våre kunder blir best i sin bransje», dette står for den høye kundeorienteringen til NDS-Group.

 

For å virkeliggjøre denne visjonen definerer vi regelmessig nye mål som vi innarbeider på en bærekraftig måte. Teamarbeidet i selskapet og vårt samarbeidsforhold med kunder, leverandører og forretningspartnere er tuftet på vårt verdisett.

 

Verdier

NDS konsernet har definert et verdisett som viser hva vi som selskap ønsker å fremstå som både internt ovenfor våre ansatte og eksternt ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi vil være en pålitelig og profesjonell samarbeidspartner som hjelper kundene til å være klar for fremtiden. Det er vårt oppdrag å utvikle en bærekraftig og innovativ virksomhet til fordel for alle partnere og ansatte. Som et raskt og fleksibelt selskap med entusiastiske medarbeidere, vil vi hjelpe våre kunder til å bli best og skape merverdi for kunden.

 

Grunnleggende adferdsregler

Ut fra verdiene har vi utformet de grunnleggende atferdsreglene som defineres her. De er bindende for alle ansatte i NDS-Group. Atferdsreglene skal hjelpe folk til å takle juridiske og etiske utfordringer i sitt daglige arbeid. De gjenspeiler vårt ønske om å påta oss det ansvaret selskapet har overfor aksjeeierne og samfunnet, og om alltid å leve opp til forventningene fra våre kunder, leverandører og forretningspartnere ved å oppføre oss eksemplarisk hver eneste dag.