Bærekraft

Vår visjon: Våre kunder bli best i sin bransje

NDS Group bygger en lønnsom, bærekraftig og innovativ virksomhet som er klar til å møte fremtiden.

NDS Group AS skal være best i vår bransje på våre verdier:

 • Pålitelige
 • Profesjonelle
 • Innovative
 • Raske
 • Entusiastiske

 

Hva gjør vi internt:

 • HMS styring
 • Klimaregnskap
 • Energikontroll
 • Reise og Transportrutiner
 • Kildesortering
 • Innkjøpsrutiner

Fokusområdene våre er:

 • Vi jobber med holdningsskapende arbeid for å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende reguleringer fra det offentlige
 • Mest mulig effektiv bruk av energi og forbruksmateriell
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø, trivsel og videreutviklingHva gjør vi eksternt:
 • Ruteplanlegging i forhold til leveranser
 • Jobber aktivt med å redusere papirforbruk ut til kunde
 • Opplæring og bevisstgjøring av kunder rundt håndtering av miljøfarlig avfall

 

Mål: Vi skal jobbe målrettet med oppmerksomhet, proaktivitet og kreativitet i forhold til ansatte, kunder og miljø.