Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i NDS Group

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med åpenhetsloven kan du kreve å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene – også kalt informasjonskrav. Vi jobber for tiden med aktsomhetsvurderingene, og en redegjørelse for aktsomhetsvurderingen av NDS Group vil bli publisert her på vår hjemmeside så snart den er ferdigstilt (senest innen 20. juni 2023).

Dersom du ønsker å stille informasjonskrav til vår virksomhet i forbindelse med vår aktsomhetsvurdering så kan du gjøre det ved å sende en epost til HR@nds-group.no. Loven har som utgangspunkt at besvarelser ihht informasjonskrav skal gis i løpet av tre uker.

Våre etiske retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø – og ligger til grunn for all vår virksomhet.