Aktuelt

NDS Group kjøper Hovdan Poly AS

NDS Group fortsetter veksten innenfor Marine

NDS Group AS kjøper den maritime distributøren Hovdan Poly AS fra Jan Haslev, Erik Haslev og Tom Sognebro. Med denne transaksjonen tar NDS Group et ytterligere nytt steg innenfor det maritime segmentet og fortsetter strategien med å vokse gjennom oppkjøp.  Hovdan Poly er, etter oppkjøpet av Sola Shipping i 2020, det andre selskapet NDS Group kjøper i marinesegmentet, og man ser betydelige synergier for selskapet sammen med NDS Group når det gjelder lager, distribusjon og produktportefølje.

NDS Group har dermed gjennomført fire oppkjøp etter at Aurelius overtok som eier for selskapet i slutten av 2018. Selskapet satser på videre vekst gjennom oppkjøp og har opparbeidet solid kompetanse innad i selskapet for å kunne gjennomføre denne strategien.

Hovdan Poly AS ble etablert i 1997, men har røtter tilbake fra 1910. Jan Haslev representerte 4. generasjon i det tradisjonelle familieselskapet. Selskapet leverer kvalitetsprodukter innen båtutstyr, tauverk, jernvare, wire og sikkerhetsutstyr for fritidsbåter, handelsflåten samt industrien, og selskapet har mange kvalitetsleverandører innenfor disse kategoriene.

“Gjennom oppkjøpet av Hovdan Poly styrker vi vår bredde innenfor det maritime segmentet. Produktporteføljen til Hovdan er særdeles komplementær til den vi har fra tidligere. I tillegg har selskapet igjennom de siste årene gjort store investeringer innenfor digitalisering og gode webløsninger for kundene, noe som vi ønsker å utnytte videre. Nå blir vi en fullskala aktør å regne med også innenfor marinesegmentet“sier Janno Gröne, CEO og styreformann i NDS Group AS.

«Vi har gjennom de siste årene vært igjennom store endringer, og har investert i systemer, digitalisering og webløsninger for å tilpasse oss framtiden. Vi ser også at selskapet trenger ytterligere finansielle muskler samt profesjonalisering for å ta dette videre. NDS Group har alt dette, og ikke minst har de et logistikknettverk som andre mindre aktører innenfor bransjen bare kan drømme om. Vi er helt trygge på at kunder og leverandører blir vel ivaretatt med NDS Group som ny eier» sier Jan Haslev.