Aktuelt

NDS Group AS kjøper Nordic Lift AS

Oslo, 1. november 2021. NDS Group AS kjøper den norske leverandøren av verkstedsutstyr Nordic Lift AS, med hovedkontor i Trondheim, fra Knut Ulseth og Frode Rosmæl.

Med denne transaksjonen tar NDS Group et nytt steg på veien i forhold til strategien om å vokse videre, også gjennom oppkjøp. Dette blir det andre oppkjøpet på i underkant av 12 måneder og Nordic Lift blir et strategisk tillegg til NDS sin avdeling for verkstedsutstyr, AutoMateriell. Oppkjøpet understreker vekststrategien som NDS Group har lagt og, ikke minst, evnen til å gjennomføre den. NDS Group skal være en grossist med et landsdekkende nettverk, med en attraktiv produktportefølje og service for sine verkstedskunder.

Nordic Lift er en av Norges ledende distributører av verkstedsutstyr, bilvaskeløsninger og lakkbokser med en produktportefølje som er spesielt tilpasset det norske markedet. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim samt et lager utenfor Oslo. Nordic Lift har et unikt produktsortiment og har i tillegg et sterkt fokus på service gjennom egne teknikere. Produktporteføljen til selskapet utfyller NDS` egen portefølje i AutoMatriell som har et sterkt fotavtrykk med ledende merkevarer som JohnBean og MAHA. Kundene til begge selskap vil kunne nyte fordeler av at selskapene vil stå sterkere sammen i framtiden.

“Gjennom oppkjøpet av Nordic Lift styrker vi vår bredde innenfor produktkategoriene verkstedsutstyr og service betydelig. Det er også en stor fordel at de tidligere eierne blir med oss videre og vi er sikre på at begge selskapene vil nyte godt av kompetansen og den lange erfaringen de besitter, “sier Janno Gröne, styreformann i NDS Group AS.

“Vi mener at gjennom dette salget vil vi kunne skape nye, gode løsninger både for våre eksisterende kunder, samt for NDS og deres kunder. Under det nye eierskapet kan vi sammen sikre fortsatt vekst for Nordic Lift, samtidig som vi vil dra nytte av hverandre både når det kommer til produkter og kompetanse, “sier Nordic Lifts daglige leder Knut Ulseth.