Aktuelt

Det var vanskelig å forstå hva et tysk investeringsselskap uten åpenbar interesse for bil skulle med Hellanor.

Etter at MotorBransjen.no har hatt en lang samtale med den nye sjefen er bildet blitt klarere.

Det var både overraskelser og stor skepsis å spore da nyheten sprakk i november 2019: Hellanor, stiftet i 1963, var kjøpt opp av et tysk investeringsselskap som ingen kjente: Aurelius. Det ble tidlig klart at spesielt KGK var interessert i Hellanor. I norsk bilbransje ble de sett på som en veldig logisk kjøper med mange synergieffekter i forhold til sin øvrige virksomhet i Norge og Sverige og på grunn av sitt langvarige forhold til Hella – som altså eide Hellanor. Etter at Aurelius kjøpte selskapet for et halvt år siden har det skjedd en rekke endringer i selskapet, men det er først nå den nye sjefen snakker om planene.

Så et stort potensial
- Vi visste at det var et bra selskap, men så at den daværende eieren Hella fokuserte mer på produksjon enn distribusjon. Vi så et større potensial i selskapet, sier Janno Gröne og forklarer forretningsideen til den nye eieren: - Vi er ikke et typisk investeringsselskap. Vi jobber industrielt og har ikke noe tidsskjema. Vi kan holde på et selskap så lenge vi vil. Aurelius ser etter det Gröne betegner som «Special Situation Investments». - Vi investerer der hvor vi ser stort potensial. Hellanor har vært i en spesiell situasjon uten utvikling i de senere år, der eieren ikke har hatt som «core business» å drive med distribusjon. Tidligere eier har heller ikke vært særlig engasjert i driften.

- Hellanor trengte mange investeringer, for eksempel innen logistikk og IT. Alle verktøyer må oppgraderes. Hellanor trengte noen med operasjonell erfaring, ikke en finansiell investor.

 

Varsler flere oppkjøp
- Vi har distribusjonserfaring og er sterke på M&A (fusjoner og oppkjøp) og strategi, sier Gröne. Han forteller at Aurelius eier flere distribusjon- og retail-forretninger i hele Europa, noen av dem i Skandinavia. - Vi har som mål at Hellanor skal være en «one stop shop» og vi vil investere i en bred produktportefølje. Samtidig stopper det ikke med oppkjøpet av Hellanor. Den nye Hellanor-sjefen er offensiv. Han røper at de ser på oppkjøpsmuligheter både i Norge, resten av Skandinavia og Baltikum innen samme bransje. Han punkterer også den oppfatningen hele bransjen har hatt til nå om at den nye eieren er helt blank på bil. Gröne hadde ti år bak seg i det tyske Hella-konsernet før han i 2017 fikk en ny stilling i Aurelius. - Jeg jobbet for Hella i Europa, USA og Latin-Amerika i flere år og grunnla Hella i Brasil. Jeg kjenner selskapet inn og ut. Jeg var pådriver og ledet oppkjøpet av Hellanor internt i Aurelius, fordi jeg har stor tro på Hellanor, sier Gröne til MotorBransjen.no.

- Norge trenger Hellanor
- Vi er til stede i hele Norge, noe som er et godt utgangspunkt.
Og slår fast at det norske markedet er godt utviklet og etablert og at selskapet er nødt til å dekke et meget stort geografisk område. Men hans Brasil-erfaring gjør at han ser på det problemet med stor ro.
- Norge trenger Hellanor. Vi skal sørge for konkurranse, noe kundene tjener på. Markedet trenger et alternativ. Vi må gjøres sterke nå, ellers vil det bare være én leverandør eller én kunde om fem år. Hellanor og AutoMester behøves som en nr 2-aktør. Vi blir avgjørende for det norske ettermarkedet. - Som en mindre aktør i markedet vil vi være mer dynamiske og fleksible, og vi kan ha et større kundefokus. Dette vil være en styrke opp mot de større aktørene i bransjen, sier Gröne og fortsetter å snakke varmt om AutoMester. - AutoMester-verkstedene er sterke og lojale. Vi vil at verkstedene skal være uavhengige og de skal være likeverdige partnere der man har en åpen dialog.

- For å lykkes, må vi være lokale. Vi føler at AutoMester har det beste konseptet i markedet, med blant annet best kundetilfredshet, ifølge Janno Gröne.
- Vi tror vi vil få flere medlemmer fra konkurrerende kjeder, sier Gröne, som legger til at de har så stor tro på kjeden at de har doblet marketinginnsatsen.
- Men vi vil ikke vokse for enhver pris. Kvaliteten må være der.

Og legger til at det er ingen planer om å flytte datterselskapet Automateriell fra Lier til ledig plass på Skytta.

Nedbemanninger
Det vakte selvfølgelig oppsikt i miljøet da et av de første grepene Aurelius tok var å nedbemanne. Bemanningen er nå redusert fra 235 til 214 etter både nedbemanning og nyansettelser.

- Det er alltid tøft med nedbemanninger. Vi har kjørt en åpen dialog og har funnet gode løsninger, hevder han og fortsetter:
- Det har vært misforståelser rundt restruktureringen. Vi har for eksempel ikke stengt noen kundesentre. Vi er langt fra å gå ut av business. I stedet styrker vi selskapet.

- Vi har strømlinjeformet kundeservice med ny software og et nytt telefonsystem. Vi har oppbemannet på digitalt, tungbil og anskaffelser. Vi ser på driften og forbedringsmulighetene. Om et år vil vi være et stabilt og oppdatert selskap med den nyeste teknologien.

Et nytt ERP-system for verkstedene vil bli lansert i sommer, mens en oppdatert nettkatalog lanseres neste år.


Visolit er valgt som Hellanor sin nye teknologipartner. Denne avtalen er på 30 millioner kroner for Visolit.

Den tyske eieren satser tungt på å omstille Hellanor 
Gröne forteller at tre av hans kolleger jobber 100% med Hellanor i Norge, mens fire-fem er regelmessig på besøk. Totalt anslår han at 10-15 personer fra Aurelius er involvert. Aurelius har omtrent 100 ansatte med hovedbase i München, som de kan trekke veksler på.

Blir værende så lenge det trengs
Gröne selv er på Skytta fire dager hver uke, og i Tyskland en.
- Jeg er i dag styreleder og administrerende direktør. Jeg blir værende så lenge det trengs.

Etter hvert vil jeg nok konsentrere meg om styreleder-rollen og de større strategiske valgene, sier Gröne.

Et av de strategiske valgene blir åpenbart et nytt navn på selskapet. Siden Gröne i stor grad beskriver et selskap som skal utvikles til å bli «stand alone» og en «one stop shop» med en bredere produktportefølje, er det naturlig for MotorBransjen.no å spørre hvor lenge Hellanor-navnet kommer til å bestå. Gröne smiler lurt til dette, og svarer noe som kan tolkes dithen at det kan være nært forestående… Hva er vel da mer nærliggende enn å kalle hele virskomheten for AutoMester, spekuler MotorBransjen.

MotorBransjen spekulerer i at et nytt navn og en ny logo snart er på plass over hovedinngangen på Skytta. AutoMester kan være et naturlig valg som nytt navn på hele virksomheten.

 

Nøkkeltall - Hellanor AS:
Hellanor har avvikende regnskapsår. 2018-tallene ble avsluttet 30. mai 2018. Ifølge Janno Gröne skal regnskapet i fremtiden følge kalenderåret.

 

Kilde: Motorbransjen mai 2019